giving love

Trị liệu tâm lý Là tiến trình giúp cá nhân bộc lộ và xử lý các vấn đề liên quan đến sức khoẻ tâm thần thông qua việc gia tăng thấu hiểu bản thân, tái thiết lập mối tương quan với bản thân và các mối quan hệ xung quanh, đồng thời rèn luyện các chiến lược đương đầu mới.

Tiến trình này dựa trên mối quan hệ tin tưởng, đồng hành và chuyên nghiệp, được thiết lập giữa Thân chủ (người sử dụng và hưởng lợi. trực tiếp từ dịch vụ) và Nhà trị liệu (người trực tiếp cung cấp dịch vụ). Làm việc về tâm lý không mang đến kết quả ngay tức thì và không phải luôn mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, trị liệu hầu như luôn mang lại lợi ích về lâu dài như giải toả các cảm xúc bị dồn nén, chữa lành những rối nhiễu hay sang chấn trong quá khứ, cải thiện sự hài lòng về bản thân và chất lượng các mối quan hệ. Kết quả và thời gian kết thúc quá trình này khác biệt với mỗi cá nhân, sự tiến triển sẽ phụ thuộc vào việc duy trì thăm khám đều đặn và áp dụng những gì được trao đổi vào cuộc sống hàng ngày.

Vai trò thân chủ

Vai trò nhà trị liệu

Dành cho thân chủ thăm khám lần đầu

 

TSC áp dụng mô hình điều trị đa ngành (multidisciplinary) kết hợp tâm lý trị liệu, can thiệp hóa dược, và tập huấn kỹ năng.

Tiếp cận chính của các nhà trị liệu TSC là chiết trung trên nền tảng lý thuyết trị liệu hệ thống gia đình (Family therapy). Bên cạnh đó các nhà trị liệu của chúng tôi được đào tạo đa dạng các tiếp cận:

crayon-2162075_1920

Đội ngũ

Các nhà trị liệu tại TSC luôn cam kết đảm bảo khả năng chuyên môn, sự thấu cảm, và đạo đức hành nghề.

Các vấn đề hỗ trợ​

Liên hệ đặt hẹn