training

Touching Soul Center thường xuyên tổ chức các chuyên đề toạ đàm lâm sàng cho những người đang học và làm nghề Tâm lý. Bên cạnh đó, chúng tôi phát triển những chương trình đào tạo chuyên sâu cho những người muốn học tập và thực hành một cách chuyên nghiệp.

Ngoài các khoá học chuyên môn, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hội thảo, toạ đàm tâm lý thường thức nhằm mang tâm lý học đến gần hơn với tất cả mọi người.

Khóa học nổi bật

Buổi làm việc đầu tiên
Tâm thế, đạo đức, và yêu cầu lâm sàng khi tiếp cận thân chủ lần đầu tiên
Tìm hiểu thêm
Tâm bệnh ứng dụng
Kiến thức chẩn đoán các nhóm rối loạn theo DSM5-TR
Tìm hiểu thêm
Nguyên tắc làm trị liệu từ xa
Kiến thức và yêu cầu chuyên môn khi cung cấp dịch vụ trị liệu trực tuyến
Tìm hiểu thêm
Phát triển tính dục theo dòng đời
Hiểu về tính dục trên nền tâm lý phát triển
Tìm hiểu thêm
Can thiệp tự sát
Nguyên tắc làm việc với các thân chủ có ý định tự sát
Click Here
Lòng trắc ẩn tự thân
Nâng cao sức phục hồi thông qua việc nuôi dưỡng tình thương nội tại
Click Here
Previous
Next

LỊCH KHAI GIẢNG MỚI