manypeople

Đề từ

Chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình từ 01/09/2016 với tên gọi Văn Phòng “Thực Hành Tâm Lý” và hiện tại là Touching Soul Center (TSC) . TSC mong muốn kiến tạo một nơi làm việc chuyên nghiệp, là nơi ươm mầm, kết nối và giữ lửa cho những tâm lý gia trẻ tiếp bước trong lĩnh vực Trị liệu tâm lý tại TP HCM.

Chặng đường của TSC
a Câu chuyện TSC
b Lan tỏa tri thức
c Dịch vụ trị liệu
d Khóa học