Gia nhập đội ngũ của TSC

TSC luôn tìm kiếm những nhà chuyên môn muốn phát triển trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm

Dành cho các cơ sở điều trị

TSC không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác đa ngành để tạo nên một cộng đồng chuyên môn lớn mạnh tại Việt Nam.
Tìm hiểu thêm

Dành cho các cơ sở giáo dục

TSC tự hào là cơ sở hướng dẫn với nhiều chất liệu lâm sàng và nghiêm ngặt trong quá trình đào tạo các nhà trị liệu tương lai.
Tìm hiểu thêm

Chúng tôi là những kẻ mơ mộng...

“Ước mơ bạn đeo đuổi một mình chỉ là ước mơ. Ước mơ bạn đeo đuổi cùng nhau là hiện thực.”

-John Lennon