Hợp tác và nghề nghiệp

Gia nhập đội ngũ TSC

Chuyên viên tham vấn

Bác sĩ tâm thần

Chương trình nhà trị liệu tập sự (counselor in training)

Tìm hiểu thêm

Dành cho các cơ sở điều trị

Chuyển gởi ca

Dự án cộng đồng

Giám sát chuyên môn

Tìm hiểu thêm

Dành cho các cơ sở giáo dục

Hướng dẫn thực tập (Cử nhân & cao học)

Giám sát lâm sàng

Tìm hiểu thêm

Triết lý thực hành của TSC

TSC áp dụng mô hình điều trị đa ngành (multidisciplinary) kết hợp tâm lý trị liệu; tập huấn kĩ năng và đôi khi cùng với đội ngũ bác sĩ làm việc trên vấn đề sức khỏe thể chất hoặc sinh học. Việc phối hợp đa ngành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong tiến trình giúp đỡ thân chủ/bệnh nhân.