MENTAL HEALTH open book on table and coffee Business

TSC cung cấp các gói giải pháp nâng cao sức khỏe tinh thần dành cho người đi làm

 • Stress và người đi làm

 • Phòng bệnh hơn chữa bệnh

 • Kiệt sức nghề nghiệp và cách phòng ngừa

 • Công sở và hậu COVID-19

 • Ứng phó stress trong công việc

 • Sơ cứu sức khỏe tinh thần

 • Kỹ năng nâng đỡ cảm xúc dành cho quản lý

 • Giao tiếp trắc ẩn

 • Dịch vụ hỗ trợ tinh thần cho người đi làm

 • Can thiệp hậu khủng hoảng

 • Tư vấn xây dựng hệ thống hỗ trợ cảm xúc cho nhân viên

Cần tư vấn và hỗ trợ?

Hãy liên hệ với Touching Soul Center để được hỗ trợ tư vấn miễn phí

giving love

Các doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của TSC