Chúng tôi bắt đầu câu chuyện của mình từ 2016 với tên gọi Văn Phòng “Thực Hành Tâm Lý” và hiện tại là Touching Soul Center với mong muốn kiến tạo một nơi làm việc chuyên nghiệp, là nơi ươm mầm, kết nối và giữ lửa cho những nhà chuyên môn trẻ tiếp bước trong lĩnh vực Trị liệu tâm lý tại Việt Nam.

TSC5

ĐẶNG KHÁNH AN

– Tâm lý gia | Sáng lập viên

“Chăm sóc sức khỏe tinh thần không chỉ là một sự đầu tư thiết yếu đối với từng cá nhân mà còn ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của gia đình, tổ chức, và cộng đồng”

IMG_0743

Trị liệu là một cuộc hành trình với đầy sự dấn thân, thấu cảm, nuôi dưỡng, tìm kiếm ý nghĩa và chữa lành.

 

HUỲNH THỊ HOÀI NHƯ

– Tâm lý gia | Sáng lập viên 

“Tôi mơ ước tạo dựng một nơi để phát triển các bạn trẻ mới vào nghề và kết nối những ai tâm huyết với mảng sức khoẻ tâm thần và chúng tôi cùng nhau phát triển”

NGUYỄN ĐỨC NHẬT

– Tâm lý gia | Sáng lập viên 

“Một người làm nghề nghiêm túc cần ý thức về các giới hạn thực hành, phân tách rõ vấn đề bản thân và thân chủ, biết nuôi dưỡng lòng trắc ẩn tự thân, và góp sức xây dựng cộng đồng tương trợ chuyên môn. Tất cả đều bắt đầu từ sự học hỏi không ngừng.”