Dịch vụ

home-img

Triết lý thực hành của TSC

TSC áp dụng mô hình điều trị đa ngành (multidisciplinary) kết hợp tâm lý trị liệu; tập huấn kĩ năng và đôi khi cùng với đội ngũ bác sĩ làm việc trên vấn đề sức khỏe thể chất hoặc sinh học. Việc phối hợp đa ngành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất trong tiến trình giúp đỡ thân chủ/bệnh nhân.

Các hình thức Trị liệu tâm lý
Phương pháp làm việc

Các dịch vụ của chúng tôi

ba-017

Doanh nghiệp/ Tổ chức

ba-003

Đào tạo chuyên môn

ba-013

Thực tập