Trắc ẩn tự thân – Hiểu và áp dụng trong tự chăm sóc tinh thần

Cùng với làn sóng của chánh niệm, trắc ẩn tự thân cũng dần được quan tâm như một phương pháp hiệu quả trong việc gia tăng phục hồi và cảm nhận an lạc chủ quan. Dù vậy, vẫn còn nhiều nghi vấn và hiểu lầm xoay quanh trắc ẩn tự thân, xem đó như là một dấu hiệu của tính ái kỷ hoặc nuông chiều bản thân quá mức. Điều này đã tạo ra sự e ngại và chỉ trích đối với việc thực hành trắc ẩn tự thân.
Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp cận các nguồn lực xã hội cho các vấn đề sức khỏe tinh thần của cộng đồng LGBTIQ+ còn gặp nhiều hạn chế. Với những nhu cầu và đặc thù riêng biệt thì việc lựa chọn các dịch vụ tâm lý thân thiện, có sự hiểu biết về cộng đồng là không dễ dàng. Vì thế, vai trò của tự chăm sóc là một trong những cách thức để chính mỗi thành viên xoay sở và chăm sóc cho các tổn thương tinh thần của mình trước khi tìm kiếm đến những dịch vụ phù hợp.
Để giúp cộng đồng hiểu rõ hơn và thực hành trắc ẩn tự thân một cách hiệu quả, Mạng lưới Sức khỏe tinh thần LGBTIQ+ tại Việt Nam tổ chức Workshop “Trắc ẩn tự thân – Hiểu và áp dụng trong tự chăm sóc sức khỏe tinh thần”.
Sự kiện sẽ được dẫn dắt bởi chị Lê Toàn, chuyên viên tâm lý tại International School Ho Chi Minh City – American Academy (ISHCMC-AA) và Touching Soul Center.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp