Khoảng cách thế hệ – Một vài điểm nhìn

TSC mời các bạn theo dõi Podcast với chủ đề “Khoảng cách thế hệ” qua chia sẻ của ThS Khánh An và Ths BS. Nguyễn Trung Nghĩa, trong video này khoảng cách thế hệ được nhìn qua lăng kính kinh nghiệm làm việc và trải nghiệm cá nhân của hai anh dưới góc nhìn văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và ảnh hưởng từ phương Tây.

Phần 1:

Phần 2:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp