THAM VẤN TRỊ LIỆU

TSC tự tin là nơi cung cấp dịch vụ Trị liệu tâm lý chất lượng cao cho người lớn và trẻ em có khó khăn, rối nhiễu tâm lý.
Tìm hiểu thêm

DOANH NGHIỆP/ TỔ CHỨC

Các gói giải pháp nâng cao sức khỏe tinh thần dành cho người đi làm
Tìm hiểu thêm

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Là cổng kết nối những người làm nghề, TSC cung cấp những khóa học chuyên môn, các chương trình tâm lý ứng dụng với chất lượng đào tạo tốt nhất.
Tìm hiểu thêm

HƯỚNG DẪN THỰC TẬP

Như một sự đáp đền tiếp nối và góp phần vào phát triển nghề, TSC kiến tạo môi trường thực hành và giám sát lâm sàng quy củ dành cho sinh viên chuyên ngành tâm lý.
Tìm hiểu thêm

MENTAL HEALTH SERVIVES

TSC proud to be a top-tier mental health provider for children and adults.
doanh nghiep

ORGANIZATIONS

We provide tailor-made employee assisting programs and mental health consultation for corporates.

CONTINUING EDUCATON

As a professional hub, TSC provide high quality workshops for both practitioners and public.
dao tao
thuc tap

INTERNSHIP

To pay it forward and advocate for our profession, TSC provide practicum/ internship opportunities and supervision for psychology/ counseling students.